Temadag for bæravlere om
Pletvingefrugtfluen
D.suzukii

 

Pletvingefrugtfluen er et nyt og alvorligt skadedyr i en lang række af både vilde og dyrkede bær. Den blev første gang observeret i Europa i 2008 og siden har den spredt sig nordpå og også til Danmark. En overvågning i DK i 2015 har vist, at den er udbredt og fundet i stort antal.

Denne temadag vil bidrage med erfaringer og viden om dette skadedyr målrettet mulighederne for overvågning og håndtering.

Programmet kan downloades her

Program

09.00
Kaffe og rundstykker

09.15
Velkomst og præsentation af dagens program

09.20
Pletvingefrugtfluen i DK – udbredelse og forekomst

09.35
Alvoren omkring Pletvingefrugtfluen - værter, livscyklus og skade

10.05
Hvordan ser pletvingefrugtfluen ud?

10.20
Kaffepause

10.55
Opgørelse af fælder og bestemmelse af fluen (praktisk øvelse)

12.00
Frokost

13.00
Overvågning af pletvingefrugtfluen – hvordan og hvornår ?

13.15
Gartnerirådgivningens abonnementsordning på fælder og
fældeopgørelser 2016

13.30
Anbefalede strategier for håndtering, herunder
forebyggende tiltag, samt ke-misk bekæmpelse

14.00
Projekt om pletvingefrugtfluen i DK 2016

14.15
Afslutning og eventuelle spørgsmål

ON-LINE tilmelding er lukket.


 
Temadag om Pletvingefrugtfluen Pris: 1.495,00 DKK

Temadag om
Pletvingefrugtfluen


Dato: Tirsdag d. 8. marts 2016 fra kl. 9.00 - 14.30

Sted: GartneriRådgivningen A/S, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Pris: 1.495,- kr. + moms. Prisen er inklusiv frokost & kaffe

Tilmelding: Senest d. 29. februar.

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til:
Tine Jensen, tlf. 8740 6602 / mail:
taj@seges.dk
Deltagernavn 1:  *  
Deltagernavn 2:   
Deltagernavn 3:   
Deltagernavn 4:   
Deltagernavn 5:   
Deltagernavn 6:   
Deltagernavn 7:   
Deltagernavn 8:   

Få GartnerShops nyhedsbrev
GartnerShop er en del af...
Klik her for at besøge GartneriRådgivningens hjemmeside
GartnerShop | Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV | Tlf.: 87 40 66 00