Stivelsestest med jod-opløsning (Lugolsvæske)

Under frugtens udvikling opbygges der stivelse i frugten. Under modningen nedbrydes stivelsen til sukker. Hvor fremskreden modningen er, kan man få et indtryk af ved at udføre en stivelsestest.

Æblet/pæren skæres over på tværs – tværs igennem kernehuset - og snitfladen påføres jod-opløsning. Joden farver stivelseskornene i frugten sort. Umodne frugter indeholder meget stivelse og farves derfor mørke på store dele af snitfladen.

Stivelsen omkring kernehuset nedbrydes først, så snitfladen på frugter, som er begyndt at modne, vil derfor være lyse omkring kernehuset.

Skalaen for stivelsesind-hold går fra 1-10. Jo mere stivelse i æblet, jo større en del af snitfladen vil farves mørk, og jo lavere værdi gives der. En hel mørk snitflade giver værdien 1. Modsat vil en helt moden frugt, hvor al stivelsen er omdannet til sukker, være lys på næsten hele snitfladen efter jod-testen, og det vil føre til en høj værdi på skalaen.

Jod-opløsningen som bruges til denne test kaldes også Lugol's opløsning. Hæld lidt af opløsningen op i en flad skål og dyp æblets snitflade kortvarigt deri.

Alternativt kan man bruge en forstøverflaske til at påføre med. Bedømmelsen af farven kan foretages allerede ganske få minutter efter, at opløsningen er påført snitfladen.

Lugolsvæske (Jod-kaliumiodidopløsning) Pris: 92,00 DKK
Varenr.: 115   
Leveres i flaske med 100 ml.

Der er forskel på, hvordan de enkelte sorter og arter farves. Derfor kræver det øvelse og erfaring at finde sammenhængen mellem resultatet af stivelsestesten og det rigtige plukketidspunkt. Salgsorganisationerne vil ofte have fastsatte krav for hver enkelt sort.
FOTO:
Stivelsesnedbrydningen er lige begyndt.
FOTO:
Stivelsesnedbrydningen er godt igang omkring kernehuset
.
FOTO:
Stivelsestest.
GartnerShop | Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV | Tlf.: 87 40 66 00