RIMpro dag med Marc Trapman
 

Program

Kl. 13.00-14.30

Udslyngning skurvsporer æbler og pærer. Hvad er der fanget?
Ved Hanne Lindhard.


Repetition og opdatering på skurvvarsling i RIMpro.
Ved Marc Trapman.


Varsling af frugttrækræft i RIMpro.
Ved Marc Trapman.


Virtuelle klimastationer – hvad er det?
Ved Marc Trapman.

Kl. 14.45-15.00

Pause med kaffe og kage.

Kl. 15.00-16.00

Varsling af æblehveps i RIMpro. 
Ved Marc Trapman.


Hvad er på vej? Varsling af meldug og andet?
Ved Marc Trapman.


Spørgsmål og afslutning.


PRIS:
Kr. 500,- plus moms.
Marc Trapmans indlæg foregår på engelsk og bliver ikke oversat.

Tilmeldingsfrist: 3. april
RIMpro dag med MarcTrapman Pris: 475,00 DKK

Dato: Torsdag d. 6. april 2017 fra kl.13.00 - 16.00

Sted: GartneriRådgivningen A/S, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Pris: 475,- kr. + moms. Prisen er inklusiv kaffe og kage

Tilmelding: Senest d. 1. april.

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til:
Tine Jensen, tlf. 8740 6602 / mail: taj@seges.dk

Deltagernavn 1:  *  
Deltagernavn 2:   
Deltagernavn 3:   
Deltagernavn 4:   
Deltagernavn 5:   
Deltagernavn 6:   
Deltagernavn 7:   
Deltagernavn 8:   

Få GartnerShops nyhedsbrev
GartnerShop er en del af...
Klik her for at besøge GartneriRådgivningens hjemmeside
GartnerShop | Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV | Tlf.: 87 40 66 00