Håndbog for 2023
 
Håndbog for frugt- og bæravlere giver et overblik over de muligheder, der er for bekæmpelse af sygdomme, skadedyr og ukrudt i konventionel og økologisk produktion af frugt og bær.

Der findes opdaterede tabeller og oversigter over plantebeskyttelsesmidler, som er tilladt i konventionel og økologisk produktion af frugt og bær. Ligeledes indeholder Håndbogen oversigter over henholdsvis additiver og midler med fysisk virkningsmekanisme.
På baggrund af at midlernes registreringsnummer, som noget nyt, skal noteres i sprøjtejournalen, fremgår disse af oversigter i Håndbogen 2023. De nye regler for anvendelse af triazoler er også forklaret.

Håndbogen 2023 er opdateret med de nye regler for omlægning og tilskud til økologisk produktion.

Basisstoflisten fremgår også af Håndbogen.
 

Indholdsfortegnelsen kan ses her:
Indholdsfortegnelse_Håndbogen 2023.pdf (17.7 Kb)
Håndbog for frugt og bæravlere 2023 Pris: 595,00 DKK
Varenr.: 920   

Håndbog for frugt- og bæravlere 2023

Håndbogen indeholder omtale af skadevoldere, nyttedyr og varslingsværktøjer. Derudover findes et kapitel om plantenæring med oversigter over gødninger til brug i frugt- og bæravl. I kapitlet Sprøjteteknik findes råd og vejledning til sprøjtearbejdet.
 

GartnerShop | Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV | Tlf.: 87 40 66 00